Review sản phẩm

Review nhanh 4 loại dầu tẩy trang phổ biến hiện nay

Dầu tẩy trang nằm trong quy trình rửa mặt 2-bước (double-cleansing) hoặc 3-bước (triple-cleansing) là một sản phẩm rất quen thuộc. Cún không sử dụng nhiều các sản phẩm mới, khi thích dùng thì thường dùng mãi một loại mà thôi, nhưng tạm thấy tính năng làm sạch của các sản phẩm tẩy trang này không …

Continue Reading